Obchodní podmínky

Úvod InformaceObchodní podmínky

Obchodní podmínky 

 

Rozhodli jste se nahlédnout do nudného a dlouhého, ale o to více důležitého, dokumentu, kterým chráníme Vás, ale i nás.

 


Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotcoffee.cz

 

provozovatel:

Ing. Alena Bouchalová

(fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku, neplátce DPH)

místo podnikání: Divišovská 2311/2, 149 00, Praha - Chodov

identifikační číslo: 01645714

 

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi prodávajícím Ing. Alena Bouchalová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku, neplátce DPH, s místem podnikání  sídlem Divišovská 2311/2, 149 00, Praha - Chodov, IČO 01645714 (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.hotcoffee.cz.

 

1.2 Kupujícím se stává každý, kdo vyplní objednávku na internetových stránkách www.hotcoffee.cz (dále jen "eshop") a odešle ji ke zpracování. Dále také pokud učiní objednávku e-mailem či telefonicky. Zadáním objednávky vyslovuje rovněž každý kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a vzniká platný právní vztah se všemi dopady uvedenými v těchto obchodních podmínkách, a s dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád.

 

1.3 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Objednávka

2.1  Objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky eshopu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu. Před odesláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Na zadaný e-mail kupujícího je vždy automaticky eshopem odeslán  e-mail o potvrzení objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku je možno učinit také telefonicky nebo e-mailem, podmínkou je vždy uvedení všech výše uvedených údajů.

 

2.2 Při objednávce budou požadovány od kupujícího platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení faktury a doručení zboží. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

2.3 Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytuje prodávající tyto údaje třetí straně. Kupující může e-mailem zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 

2.4 Všechny přijaté elektronické a telefonické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné.


2.5 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním objednávky kupujícím, je pokládána za závaznou pro obě strany a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

 

3. Odpovědnost za vady na stránce www.hotcoffee.cz

3.1 Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.


3.2 Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v eshopu www.hotcoffee.cz), e-mailem či telefonicky, náleží kupujícímu v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829 občanského zákoníku ochranná lhůta 14 dní od převzetí zboží na vrácení tohoto zboží bez udání důvodů. 

V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Kupující kontaktuje prodávajícího písemně, prostřednictvím tohoto formuláře nebo na e-mailu info@hotcoffee.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, a čísla účtu nebo adresou pro vrácení peněz. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

4.3 Zboží musí být schopné dalšího prodeje. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Zboží kupující zašle na adresu místa podnikání, a to pouze běžnou balíkovou poštou s pojištěním nebo doporučeně. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

4.4 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.). A dále v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky.

 

4.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, kdy bylo zboží objednáno na výslovné přání kupujícího a není ve standardním sortimentu eshopu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

5. Cenové podmínky

V internetovém obchodě www.hotcoffee.cz může kupující nakoupit produkty, které jsou uvedeny v jednotlivých sekcích. U každého produktu je uveden jeho název, základní údaje a aktuální cena. Prodávající není plátcem DPH a cena je konečná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na eshopu ve chvíli odeslání objednávky. Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena. Vyobrazení zboží na internetovém obchodě má informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat. Náklady na dopravu zboží nese kupující (náklady jsou uvedeny před odesláním objednávky).

 

Kupující může využít jednu z následujících možností platby:

5.1 platba předem na bankovní účet prodejce u Fio Bank číslo 2000416101/2010

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující uvede do variabilního symbolu číslo objednávky. 

 

5.2 dobírka

V případě platby dobírkou účtujeme k ceně zboží a poštovnému příplatek 39 Kč. Za zboží se platí při převzetí zásilky doručovateli České pošty, na přepážce pošty, výdejnímu místu Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz podle zvoleného způsobu dopravy.

 

 

6. Balné, přeprava a dodání zboží

6.1 Balné se neúčtuje.


6.2 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Dodací lhůta je zpravidla 4 pracovní dny po potvrzení objednávky pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že není možné objednávku vyřídit nebo některé zboží není skladem, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Zásilky jsou rozesílány prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, Uloženky nebo osobním převzetím. Výše poplatku za přepravu se liší v závislosti na hodnotě objednávky a zvolené variantě přepravy.

 

6.3 Cena dopravy je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slevách, a to následovně:

 

Balík České pošty

Balík do ruky: 110 Kč

(Baliky mohou být podány prostřednictvím partnera Zasilkovna.cz) 

 

Osobní odběr na pobočce Zásilkovna

Zásilkovna.cz: 49 Kč

 

Při nákupu nad 1 200 Kč poskytuje prodávající kupujícímu dopravu zboží zdarma.


6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednán, zboží kupující nesmí rozbalit, otevírat, jinak nebude možné ho vyměnit). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.5 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

7.  Práva a povinností z vadného plnění 

7.1 Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.2 Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

8. Vyřízení reklamace

8.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Naše společnost respektuje soukromí kupujícího. Abychom mohli kupujícímu nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá osobní data. Tato data chráníme před zneužitím, před zničením nebo neoprávněnými přenosy a zaručujeme kupujícímu, že neposkytneme žádnému třetímu subjektu kontaktní informace a údaje o nákupech kupujícího bez písemného souhlasu kupujícího.


9.2 Používáním tohoto eshopu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o svých nákupech za výše stanovených podmínek. Veškeré takovéto informace o osobě kupujícího používá prodávající pouze pro potřebu eshopu jako je např. zasílání nabídek, doručování zboží a platby za zboží. K informacím obsahujícím osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby prodávajího.

 

Přijetím Obchodních podmínek vyslovuje kupující dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace je automaticky udělen souhlas, že může být daná osoba informována o novinkách v tomto eshopu e-mailem nebo telefonicky. Kupující má právo na přístup ke svým údajům a má právo na jejich opravu. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, nebo bude chtít, aby osobní údaje kupujícího byly z databáze prodávajícího zcela odstraněny, má kupující možnost kdykoli jejich zasílání ukončit zasláním žádosti o výmaz osobních údajů na adresu info@hotcoffee.cz.

9.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

10.2 Objednáním služeb ve smyslu těchto obchodních podmínek potvrzuje kupující i prodávající svůj závazek řídit se těmito obchodními podmínkami stejně jako by byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 11. 11. 2018

Copyright 2013 - 2024 © Hot Coffee